Agenda

Thứ Sáu, 10/05/2019

 • 8:30 – 8:45
  Khai mạc Hội nghị

 • 8:45 – 9:15
  KHÁN PHÒNG CHÍNH: Các thay đổi của pháp luật lao động 2018-2019

  NGUYỄN THÚY HẰNGPartner, Baker McKenzie (Vietnam) Ltd

 • 9:15 – 10:15
  KHÁN PHÒNG CHÍNH: Pháp luật liên quan đến lao động nước ngoài

  DƯƠNG TIẾNG THULuật Sư Thành Viên, Công ty luật Phước & Các Cộng Sự

 • 10:15 – 10:30
  Giải lao

 • 10:30 – 12:00
  Phòng A
  Thỏa thuận bảo mật và hạn chế cạnh tranh (NDA-NCA)

  Thuyết trình và Hỏi Đáp 
  NGUYỄN THU HUYỀN - Luật sư Thành viên,Công ty Luật TNHH Bizconsult

  Phòng B
  Các tranh chấp lao động (thường gặp) và cách xử lý ở vai trò HR (định hướng, văn bản pháp lý đi kèm)

  Thuyết trình
  NGUYỄN THỊ MINH HUYỀN - Luật sư Điều hành, Luật Việt

  Tọa đàm:
  PHAN THỊ MINH NGUYỆT - Nguyên Giám đốc Nhân sự, Công ty DRH
  TRẦN THỊ ÁI LIÊN - Phó Tổng Giám Đốc Nhân Sự,  AIA Việt Nam
  NGUYỄN THỊ MINH HUYỀN - Luật sư Điều hành, Luật Việt

  Điều phối viên:
  NGUYỄN VÂN QUỲNH - Luật Sư Thành Viên, Công ty luật Phước & Các Cộng Sự

 • 12:00 – 13:15
  Tiệc trưa

 • 13:15 – 14:45
  Phòng A
  Nội quy lao động, quy trình xử lý kỷ luật lao động + cách thức xử lý KLLĐ

  Thuyết trình:
  NGUYỄN VÂN QUỲNH - Luật Sư Thành Viên, Công ty luật Phước & Các Cộng Sự

  Tọa đàm:
  NGUYỄN BẢO NGỌC - Giám đốc Nhân sự, CFLD International
  HỒ THỊ BẠCH QUYÊN - Giám đốc Tuyển dụng – Khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Công ty PepsiCo
  NGUYỄN VÂN QUỲNH - Luật Sư Thành Viên, Công ty luật Phước & Các Cộng Sự

  Điều phối viên:
  LÊ NGỌC MINH - Giám đốc Nhân sự, cảng Quốc Tế Sài Gòn Việt Nam

  Phòng B
  Chuẩn bị cho các đợt thanh tra lao động, các dự thảo thay đổi liên quan đến luật lao động

  Thuyết trình và Hỏi Đáp 
  TRẦN VĂN TRÍ - Luật sư điều hành, FUJILAW

 • 14:45 – 15:00
  Giải lao

 • 15:00 – 17:00
  KHÁN PHÒNG CHÍNH | Thuế thu nhập cá nhân

  PHAN THỊ KIM NGÂN - Phó Tổng Giám đốc - Dịch vụ Thuế và Tư vấn, RSM Việt Nam

 • 17:00 – 17:15
  Bế mạc