DƯƠNG TIẾNG THU

Luật Sư Thành Viên, Công ty luật Phước & Các Cộng Sự

HỒ THỊ BẠCH QUYÊN

Giám đốc Tuyển dụng – Khu vực Châu Á Thái Bình Dương, Công ty PepsiCo

LÊ NGỌC MINH

Giám đốc Nhân sự, Cảng Quốc Tế Sài Gòn Việt Nam

NGUYỄN BÀO NGỌC

Giám đốc Nhân sự, CFLD International

NGUYỄN HỮU PHƯỚC

Luật Sư Sáng Lập, Công ty luật Phước & Các Cộng Sự

NGUYỄN T. MINH HUYỀN

Luật sư Điều hành, Luật Việt

NGUYỄN THU HUYỀN

Luật sư Thành viên,Công ty Luật TNHH Bizconsult

NGUYỄN THÚY HẰNG

Luật sư hợp danh, Baker & McKenzie (Vietnam) Ltd.

NGUYỄN VÂN QUỲNH

Luật Sư Thành Viên, Công ty luật Phước & Các Cộng Sự

PHAN THỊ KIM NGÂN

Phó Tổng Giám Đốc - Dịch vụ Thuế và tư vấn, RSM Việt Nam