FAQ

Hóa đơn điện tử sẽ được gửi đến email mà Anh/Chị cung cấp khi đăng ký. Xin lưu ý, để tránh sai sót về nội dung hóa đơn, Quý Anh/Chị vui lòng: - Điền chính xác thông tin xuất Hóa đơn khi mua vé - Kiểm tra email và xác nhận Bản thể hiện hóa đơn - Nhận hóa đơn điện tử qua email.
Để tải về Thư gửi Doanh nghiệp từ Ban tổ chức, Quý Anh Chị chỉ cần: - Điền thông tin Tên công ty và thông tin cá nhân tại link này: http://vietnamlabourlaw.vnhr.vn/Home/ConvinceYourBoss - Nhấn tải về bản PDF có đầy đủ thông tin chương trình, chữ ký và con dấu từ BTC. Lưu ý: - Ban tổ chức không chịu trách nhiệm nếu Thư trên được sử dụng sai mục đích - Nội dung Thư có thể thay đổi, và được cập nhật đúng nhất với thời điểm mà Anh/Chị tải về - Đây là Thư gửi Doanh nghiệp nhằm giới thiệu chương trình, không phải là Yêu cầu thanh toán/ Thư mời tham dự miễn phí
Tất cả tài liệu (nếu được sự cho phép của Diễn giả) sẽ được chia sẻ đến người tham dự trong vòng 3 ngày sau sự kiện. Người tham dự chỉ cần hoàn tất Phiếu đánh giá online, sẽ nhận được đường link xem trang tổng kết sự kiện và tải tài liệu.